Work > Printmaking

mariana smith nostalgia
Nostalgia
(After A. Tarkovsky film "Nostalgia"
intaglio, graphite monotype, gold leaf,copper plates
2015